Basisschool

Wilt u weten of uw kind leerplichtig is?

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school. Kijk voor meer informatie op de websites van de Leerplichtwegwijzer of de Rijksoverheid.

U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft.

Kijk op de website van de gemeente Venray welke basisscholen er zijn.

Gemeente Venray - basis- en speciaal primair onderwijs

Rijksoverheid - leerplicht

Leerplichtwegwijzer

Heeft uw kind problemen op de basisschool?

Neem contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider (IB'er) op school. Zij helpen uw kind en u verder.

Elke basisschool heeft ook een gezinscoach.

Gezinscoach Venray

Bezoekadres

Leunseweg
51
5802 CG
Venray

Postadres

Leunseweg
51
Moet u een basisschool kiezen voor uw kind?

U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. Er zijn openbare basisscholen, christelijke, katholieke en islamitische basisscholen en scholen met speciale leermethodes. Begin al met zoeken als uw kind 1 of 2 jaar is. In de (digitale) gemeentegids vindt u een overzicht van alle basisscholen. Bel de basisschool van uw keuze. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Of bezoek de basisschool tijdens een open dag.

Gemeente Venray - basis- en speciaal primair onderwijs

Wilt u iemand spreken over de schoolkeuze?

Neem rechtstreeks contact op met een school.

Gemeente Venray - basis- en speciaal primair onderwijs

Is uw kind hoogbegaafd?

Er zijn verschillende websites met informatie, zoals Lich en Pharos.

Lich - Landelijk InformatieCentrum Hoogbegaafdheid

Pharos - landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen

Zoekt u onderwijs voor uw kind met een beperking?

Kies welke school het beste is voor uw kind. Neem contact op met de school van uw keuze. Geef het aan als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Geef ook aan als u uw kind op meerdere scholen heeft aangemeld. De school die u als eerste voorkeur opgeeft, krijgt namelijk de zorgplicht voor uw kind.

Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende onderwijsplek, in overleg met de ouders. Lukt dat niet? Dan zoekt de school een geschikte plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt.

Gemeente Venray - basis- en speciaal primair onderwijs

Rijksoverheid - passend onderwijs