Basisschoolkind

De meeste kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. Vanaf deze leeftijd worden zij basisschoolkinderen genoemd. Kinderen vanaf 4 jaar tot 6 jaar worden ook wel kleuter genoemd. Een kind zit tot en met groep 8 op de basisschool. Het kind leert daar onder andere schrijven, lezen en rekenen.

Heeft u vragen over het opvoeden van een basisschoolkind? Kies hieronder het onderwerp waarover u meer wilt weten.

Welke hulpverleners zijn er om mij en mijn kind te helpen bij vragen en problemen?

  • Intern begeleider

De intern begeleider vindt u op de school van uw kind. De intern begeleider helpt ouders en de leerkracht bij vragen over ondersteuning van uw kind. Ook helpt ze bij de juiste hulpvraag stellen. Als dat nodig is brengt ze u in contact met de gezinscoach of jeugdconsulent van de gemeente Venray.

  • Gezinscoach

De gezinscoach staat naast het gezin en ondersteunt op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld bij opvoeden, financiën en gezondheid. In overleg met u kan de gezinscoach de jeudgconsulent inschakelen voor specialistische hulp. Kijk op de website van Synthese voor meer informatie. Of vraag het de intern begeleider van de school van uw kind.

  • Jeugdconsulent

De jeugdconsulent regelt de toegang tot jeugdhulp. U kunt het probleem bespreken met de jeugdconsulent en hier vragen over stellen. Via de intern begeleider van de school van uw kind komt u in contact met de jeugdconsulent. Of kijk op de website van Schakelplein - jeugdconsulent.

  • Jeugdgezondheidszorg GGD

Ieder kind van 0 tot 18 jaar krijgt op vaste momenten een uitnodiging van de GGD. De GGD kijkt dan naar de ontwikkeling van uw kind. Als het nodig is, krijgt u kortdurend extra begeleiding, voorlichting of een verwijzing naar een andere zorgverlener. Dat gaat altijd in overleg met u. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD. Of vraag het de intern begeleider van de school van uw kind.

  • Leerplichtambtenaren

De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat ieder kind naar school gaat. De leerplichtambtenaar heeft contact met school en geeft informatie en advies. Vraag de intern begeleider van de school van uw kind om meer informatie. Of kijk op de website van Schakelplein - leerplichtambtenaar.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Schakelplein - jeugdconsulent

Bezoekadres

Raadhuisstraat
1
5801 MB
Venray

Postadres

500
5800 AM
Venray
Toon op kaart (1)
x

Gezinscoach Venray

Bezoekadres

Leunseweg
51
5802 CG
Venray

Postadres

Leunseweg
51

Waarover wilt u iets weten?