Bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente om u te helpen als u bijzondere, noodzakelijke kosten heeft. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor rechtsbijstand, een kapotte wasmachine of als u extra kosten heeft door een ziekte of beperking.

Of uw kosten bijzonder zijn, hangt af van uw situatie. Wat in het ene geval bijzonder is, is dat in het andere geval niet. Het gaat erom wat u nodig heeft. Daarom wordt elke aanvraag apart bekeken en beoordeeld.

Bel met het Schakelplein van de gemeente om bijzondere bijstand aan te vragen. Wacht de beslissing van de gemeente af, vóórdat u kosten maakt.

Gemeente Venray - Schakelplein

Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.

Gemeente Venray - bijstandsuitkering

Kunt u bijzondere bijstand krijgen?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt voor het aanvragen niet uit of u bijvoorbeeld werkt, een uitkering krijgt of een pensioen. Wel is de hoogte van uw inkomen belangrijk. Vaak wordt ook gekeken naar uw vermogen. Ook hangt de hoogte van de bijzondere bijstand af van de kosten die u maakt. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms alleen een deel.

Ga naar de webpagina over bijzondere bijstand van de gemeente. Hier leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen. Heeft u vragen? Of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Bel met het Schakelplein van de gemeente.

Gemeente Venray - bijzondere bijstand

Voor meer informatie belt u met het Schakelplein. Kies voor '1' in het menu.

Gemeente Venray - Schakelplein

Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.

Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan?

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Bel met het Schakelplein van de gemeente en kies 1.

Gemeente Venray - Schakelplein

Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bijzondere bijstand?

Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Vraag dan een vrijwilliger om hulp.

Of bel met het Schakelplein van de gemeente.

Gemeente Venray - Schakelplein

Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.

Heeft u juridische hulp nodig?

Bel het Juridisch Loket.