Discriminatie

Wordt u gediscrimineerd?

Discriminatie is niet toegestaan. Laat het er dus niet bij zitten. Meld dit bij Bureau IKVA of bij het Meldpunt discriminatie.

Bureau IKVA - meldpunt discriminatie Venray

Meldpunt discriminatie

Wordt uw kind gediscrimineerd of gepest?

Ga naar de vertrouwenspersoon. Er is er een op elke school. De naam vindt u in de schoolgids.