Discriminatie

Wordt u gediscrimineerd?

Discriminatie is niet toegestaan. Laat het er dus niet bij zitten. Meld dit bij Bureau IKVA of bij het Meldpunt discriminatie.

Wordt uw kind gediscrimineerd of gepest?

Ga naar de vertrouwenspersoon. Er is er een op elke school. De naam vindt u in de schoolgids.