Eigen bijdrage

Wat houdt de eigen bijdrage voor de zorg in?

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor zorg uit de Wmo of Wlz. De hoogte van uw eigen bijdrage voor zorg uit de Wmo is maximaal € 19 per maand.

De eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz wordt door het CAK vastgesteld. Deze bijdrage hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Bereken de maximale hoogte van de eigen bijdrage met het rekenprogramma van het CAK. Of gebruik hiervoor de app. Ook kunt u het CAK bellen voor hulp bij het invullen.

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen? Als u een laag inkomen heeft, kunt u zich via de gemeente aanvullend collectief verzekeren. U krijgt dan in sommige gevallen uw eigen bijdrage terug via uw verzekering.

Kijk voor meer informatie over de collectieve aanvullende zorgverzekering op de website van de gemeente. Soms vergoedt een aanvullende zorgverzekering de eigen bijdrage.

Gemeente Venray - collectief verzekerd

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen?

Neem contact op met het CAK. Zij kunnen misschien uw eigen bijdrage aanpassen. Of misschien kunt u een betalingsafspraak maken. Kijk op de website voor meer informatie.

Als u een laag inkomen heeft, kunt u zich via de gemeente aanvullend collectief verzekeren. U krijgt dan in sommige gevallen de eigen bijdrage die u betaalt terug via uw verzekering.

De gemeente Venray heeft een collectieve aanvullende zorgverzekering afgesloten bij CZ en bij VGZ. Kijk op de website Gezondverzekerd welke verzekeringen er zijn. Soms vergoed een aanvullende zorgverzekering de eigen bijdrage.

Gezond verzekerd Venray

Gemeente Venray - collectief verzekerd

CAK - moeite om eigen bijdrage te betalen