Eigen bijdrage

Wat houdt de eigen bijdrage voor de zorg in?

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten) vastgesteld. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Bereken de maximale hoogte van de eigen bijdrage met het rekenprogramma van het CAK. Of gebruik hiervoor de app. Ook kunt u het CAK bellen voor hulp bij het invullen.

Op de website Uitleg Zorgverzekering vindt u meer informatie over de zorgverzekering en de eigen bijdrage.

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen? De gemeente Venray verstrekt vanaf 1 januari 2021 aan mensen met een laag inkomen en langdurig hoge zorgkosten een tegemoetkoming van € 150,00 per persoon per jaar. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die u heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap.

Gemeente Venray - tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering

Rijksoverheid - eigen risico zorgverzekering

Uitleg zorgverzekering

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen?

De gemeente Venray verstrekt vanaf 1 januari 2021 aan mensen met een laag inkomen en langdurig hoge zorgkosten een tegemoetkoming van € 150,00 per persoon per jaar. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die u heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap.

Gemeente Venray - tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering