Gemeentebelasting

Ieder jaar betaalt u gemeentebelasting. U krijgt hiervan een rekening. Dit heet een aanslag. De hoogte van de belasting kan per gemeente verschillen. Er zijn twee soorten gemeentebelasting: algemene belastingen en heffingen. Algemene belastingen zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) en de parkeerbelasting. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Hieronder vindt u meer informatie.

Moet u gemeentebelasting betalen en heeft u daar geen geld voor?

U kunt de gemeentebelasting ook in termijnen betalen. Lukt dit niet? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en geen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Kijk op de webpagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen van de gemeente voor meer informatie.

Gemeente Venray - kwijtschelden gemeentelijke belastingen

Krijgt u geen kwijtschelding van de gemeentebelastingen?

Vraag dan per brief om uitstel van betaling of vraag om een betalingsregeling.

Gemeente Venray - kwijtschelden gemeentelijke belastingen