Venray Centrum

Activiteiten algemeen

Op deze website vindt u een overzicht van activiteiten en organisaties in de Gemeente Venray: www.wijkactiviteitenvenray.nl

Voor centrum Venray vindt u ze op www.wijkactiviteitenvenray.nl/centrum/activiteiten

 

Venray Beweegt

Legt verbindingen tussen sport, beweging en gezondheid.

www.venraybeweegt.nl

 

Activiteiten voor senioren

Op de site van Senioren Venray vindt u allerlei activiteiten voor senioren in uw dorp. Kijk op de site onder activiteiten-vaste activiteiten en kies over welke activiteit u informatie wilt hebben. Per dorp staat genoemd wat en wanneer iets georganiseerd wordt.

www.cvo-venray.nl

 

KBO Venray

KBO staat voor ontmoeting en omzien naar elkaar.  Bij de KBO kunt u terecht voor allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.  KBO Venray organiseert regelmatig gezamenlijke activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar, activiteiten en meer informatie vindt u op deze website:      www.kbovenray.nl

De Kemphaan, Kennedeyplein 1, 5801 VH Venray

 

Synthese: welzijnsorganisatie voor ondersteuning

Algemeen maatschappelijk werk, gezinscoach, ouderenadviseur, mantelzorg.

De ouderenadviseur kan u helpen u weg te zoeken in de wirwar van regels, regelingen en voorzieningen. Ook kunnen ze helpen bij het keukentafelgesprek. 

Thuisadministratie kan u helpen met het ordenen van uw administratie of het invullen van formulieren.

telefoon 0478 517 300
www.synthese.nl/locaties/venray

 

Eetpunt

EVA Vrouwencentrum Venray, Dr. Poelsstraat 8
Eenmaal per maand op woensdagmiddag van 12.30-13.30 uur.
Opgeven via telefoonnummer 0478 510 035 of via info@evavrouwencentrumvenray.nl
Iedereen is welkom, let wel op: vol=vol. Kosten € 8,00.

Data en andere eetpunten in de gemeente Venray staan op de site van senioren Venray: www.cvo-venray.nl

 

KBO Venray

KBO staat voor ontmoeting en omzien naar elkaar.  Bij de KBO kunt u terecht voor allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.  KBO Venray organiseert regelmatig gezamenlijke activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar, activiteiten en meer informatie vindt u op deze website:      www.kbovenray.nl

De Kemphaan, Kennedeyplein 1, 5801 VH Venray

 

Stichting Ik Begin

Ik begin is er voor mensen die in een isolement zijn geraakt. Voor mensen die door persoonlijke problematiek de weg naar sociale contacten niet meer kunnen vinden. Bij Ik begin kun je daar op een veilige en laagdrempelige manier weer ingroeien. Anderen ontmoeten. In je eigen tempo. Zonder indicatie en zonder dat er strikte eisen worden gesteld. Met een persoonlijke benadering om voor eenieder datgene te bieden wat hij of zij nodig heeft. Activiteit en creativiteit zijn de speerpunten van Stichting “Ik begin”. Dinsdag en vrijdag van 9.30-15.30

www.ikbeginvenray.nl
telefoon 06 84 09 13 49

 

Algemene hulpdienst Venray

De Hulpdienst kan helpen in gevallen en omstandigheden, waar hulp het karakter heeft van 'even hulp bieden' of 'even bijspringen'. Iedere dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur is het Meldpunt bereikbaar onder telefoonnummer 0478 58 4444.

Elke dag na 16.30 uur en in het weekend kunt u via de voicemail dringende vragen inspreken. De hulp is meestal gratis. U moet wel de onkosten van de vrijwilliger betalen. Zoals kosten voor gereedschap, materiaal en benzine.

 

Administratiehulp PLIV

Heeft u hulp nodig met het ordenen van uw administratie of het invullen van formulieren? Neem dan contact op met het PLIV (platform lage inkomens Venray).

Mozartstraat 20B, 5802 HP Venray
telefoon 0478 58 13 32
www.pliv.nl

 

Synthese: welzijnsorganisatie voor ondersteuning

Algemeen maatschappelijk werk, gezinscoach, ouderenadviseur, mantelzorg.

De ouderenadviseur kan u helpen u weg te zoeken in de wirwar van regels, regelingen en voorzieningen. Ook kunnen ze helpen bij het keukentafelgesprek. 

Thuisadministratie kan u helpen met het ordenen van uw administratie of het invullen van formulieren.

telefoon 0478 517 300
www.synthese.nl/locaties/venray

 

Hobby-, creatieve en ICT-activiteiten voor volwassen en senioren

  • Bij 'Doen' in Venray kunnen alle volwassenen terecht voor diverse activiteiten.

Prins Bernardstraat 12a, Venray
www.doenvenray.nl

  • De Kemphaan in Venray organiseert diverse activiteiten voor senioren

Kennedyplein 1, 5801 VH Venray
Website www.dekemphaanvenray.nl

  • Biblionu Venray geeft cursus Digisterker om stap voor stap veilig informatie te vinden en digitaal zaken te doen met de overheid, voor mensen die kunnen omgaan met een computer. Voor wie eerst meer wil leren over computergebruik heeft de bibliotheek de cursus Klik&tik. Aanmelden via e-mailadres info@biblionu.nl of bel naar 0478 58 19 70.

    www.biblionu.nl/cursussen/digisterker

 

Wijkteam

Het wijkteam, bestaande uit gemeente/politie/wonen Limburg/synthese/MEE/wijkverpleegkundige e.d. staat voor u klaar om samen met u een antwoord te zoeken op al uw vragen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en welzijn.

www.wijkteamvenray.nl/centrum-centrum-west/wie-zijn-wij

centrum_centrum_west@wijkteamvenray.nl

 

Inloopmoment voor de centrum wijkbewoners:

Iedere laatste donderdag van de maand kunnen bewoners uit het centrum tussen 10 en 12 uur terecht in het Venrays Museum voor een lekker kopje koffie en een praatje. Leden van het wijkteam (Gemeente Venray, Synthese, Wonen Limburg en zorg) zijn eveneens aanwezig voor het beantwoorden van vragen op het gebied van zorg/welzijn, leefbaarheid en veiligheid. 
Ook wordt er elke maand een thema behandeld.

Monseigneur Goumansplein 1

 

Diensten, Wijkagent – Venray Centrum op de weekmarkt

Elke maandag 13.00-15.00 uur treft u de wijkagent van Venray Centrum op de weekmarkt te Venray. Gemakkelijk en laagdrempelig aanspreekbaar.

 

Wijkverpleegkundige

Een wijkverpleegkundige helpt u bijvoorbeeld bij het opstaan en douchen. Of bij het geven van injecties. Een wijkverpleegkundige geeft u ook medische zorg, als dat nodig is. Als u verpleging of verzorging nodig heeft, kunt u zelf contact opnemen met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige kijk wat nodig is en helpt u om de zorg te regelen.

Anita Janssen (Proteion)
telefoon 06 52 66 92 94
anitajanssen@proteion.nl

en Josephine van Els (Met GGZ)
jvanels@metggz.nl
telefoon 06 211 237 71

www.wijkteamvenray.nl/centrum-centrum-west/wie-zijn-wij

 

Spreekuren 'Hulp bij financiën'

Goed omgaan met financiën is niet altijd makkelijk. De zorgverzekering, de hypotheek of huur of het telefoonabonnement zijn allemaal uitgaven die in balans moeten blijven met uw inkomen. De spreekuren zijn voor alle inwoners van de gemeente Venray met een vraag over financiën. Kijk voor de mogelijkheden op de website van de gemeente Venray.

 

Dagbesteding/ondersteuning:

Wauw speciaal voor jou

Wauw biedt verschillende begeleidingsvormen aan die de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking kunnen bevorderen in domeinen zoals weerbaarheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, sociaal-emotionele ontwikkeling, het ontlasten van de thuissituatie en bijdragen aan een juiste balans tussen draagkracht en draaglast is in het gezin een uitgangspunt.

Bergweg 10, Venray
www.wauwspeciaalvoorjou.nl/contact

 

Atelier Jerusalem

Creatieve dagbesteding voor kwetsbare mensen uit Venray en omgeving die met creativiteit en muziek elkaar ondersteunen in hun weg naar herstel. Het samen creatief of muzikaal bezig zijn werkt zeer inspirerend en motiverend om te werken aan structuur, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ons doel is zorgen dat iedereen mee kan doen, er bij kan horen, gezien en gehoord wordt, zijn/haar interesses kan delen maar waar mogelijk ook anderen meehelpt.
Atelier Jerusalem wordt ondersteund door gemeente Venray en PSW en is gevestigd in hetzelfde gebouw als het Kunstencentrum Heuvelstraat 4a in Venray. 
Onze dagbestedingsactiviteiten zijn schilderen, tekenen, keramiek, fotografie en alle soorten populaire muziek en klassieke muziek. Zie contactgegevens op www.dichterbij.nl/locaties/venray/atelier-jerusalem

www.psw.nl/ons-aanbod/dagbesteding

 

SGL AC Venray

Activiteitencentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel of dementie.

https://www.sgl-zorg.nl/

nl-nl.facebook.com/SGL-AC-Venray/

 

Wijkleerbedrijf

Het WijkLeerbedrijf Venray is gevestigd in het centrum van Venray. Van daaruit zetten MBO-deelnemers van het ROC Gilde Opleidingen zich in voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Het gaat dan om hulp en ondersteuning waarvoor geen indicatie vanuit de Wmo of zorgverzekering is. De deelnemers doen door leren en werken in de wijk werkervaring op die aansluit bij hun opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2. De coördinatoren staan de wijkbewoners te woord die hulp van het WijkLeerbedrijf willen hebben. Ze gaan bij hen langs en koppelen de vraag om hulp aan een deelnemer. Zij begeleiden de deelnemers in de dagelijkse praktijk in de wijk en zijn het aanspreekpunt voor iedereen die hulp krijgt vanuit het WijkLeerbedrijf. Ze werken hierbij nauw samen met een docent, die vanuit ROC Gilde Opleidingen als vaste docent en mentor aan het WijkLeerbedrijf gekoppeld is.

www.calibrisadvies.nl/projects/venray

www.facebook.com/WijkLeerbedrijf-Venray

 

Stichting Kunstwerkplaats

De KunstWerkPlaats Venray biedt dagbesteding op het gebied van kunst en creativiteit. We bieden onze deelnemers een prettige en zinvolle besteding van de dag.

Meedoen en erbij horen kan voor kwetsbare mensen best lastig zijn. Wij helpen hen te werken aan structuur, zingeving en zelfvertrouwen. De KunstWerkPlaats biedt een fijne en veilige plek met passende begeleiding. Ons aanbod van creatieve activiteiten is zeer uitgebreid en wordt altijd afgestemd op de wensen van de deelnemer. Van maandag tot en met vrijdag zijn we samen met onze deelnemers creatief aan de slag in onze twee ateliers in Venray.

Noordsingel 39 en Oude Oostrumseweg 19C
telefoon 0478 74 51 03
www.kunstwerkplaatsvenray.nl

 

Stichting centrum voor ouderen 'De Kemphaan'

Een centrum waar ouderen vrij kunnen binnenlopen om een praatje te maken, te kaarten, computeren, biljarten, om een krantje of tijdschrift te lezen etc. onder het genot van iets te drinken. Kortom een centrum waar alle ouderen vrij kunnen binnenlopen en elkaar kunnen ontmoeten. Heeft u nog vragen dan loop gerust even binnen van maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 op het Kennedyplein 1.

telefoon 0478 58 67 06
www.dekemphaanvenray.nl

 

De TOL

Dagbesteding bij de TOL, Nuttige gezellige en gestructureerde dagbesteding en ontspanning voor thuis wonende ouderen.

St. Josefweg 50
telefoon 0478 51 52 79
www.dezorggroep.nl

 

Het Tryneshuis: Dagelijks Leven

Het Tryneshuis in Venray is een kleinschalig verpleeghuis voor mensen met dementie. Gewoon, als thuis en betaalbaar voor iedereen! Dit huis is gebouwd op het Servaashof in Venray. Mensen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies kunnen hier wonen zoals thuis, in een prettige, vertrouwde omgeving, dichtbij familie en vrienden.

Den Herk 98a
telefoon 0478-202302
www.dagelijks-leven.nl/huizen/venray-het-tryneshuis

 

Activiteiten voor mensen met een beperking:

www.iedereenkansporten.nl

www.unieksporten.nl

 

Zonnebloem ROOY

De activiteitenkalender en nieuws vindt u op www.zonnebloem.nl/rooy

Contactpersoon: Agnes Coumans, telefoon 06 34 85 42 65

 

EVA vrouwencentrum Venray

EVA is een vrijwilligersorganisatie voor en door vrouwen.

Voor vrouwen die zichzelf willen versterken, vrouwen die kennis willen geven en ontvangen.

Uit verschillende werelden brengt EVA vrouwen bij elkaar. Vrouwen die creatieve ideeën willen delen en uitvoeren, vrouwen die hun netwerk willen uitbreiden. EVA biedt je de mogelijkheid om workshops en cursussen te volgen, je talenten te ontwikkelen en je ervaringen te delen met andere vrouwen. Zie activiteiten en contactgegevens:

www.evavrouwencentrumvenray.nl

 

De Bibliotheek Venray

Een plek meer dan alleen boeken te lenen, er zijn regelmatig cursussen, activiteiten en workshops zoals: Gezondheid, cursus digi-sterker, Tabletcafe, klik en tik, en lezen/schrijven en computer.

Merseloseweg 59. Zie het totale (cursus)aanbod en informatie op www.biblionu.nl

 

Literair taalcafé

Een taal leer je pas echt goed als je veel oefent. BiblioNu Venray organiseert iedere maand het Taalcafé. Een plek waar bezoekers op een leuke manier samen de Nederlandse taal kunnen oefenen. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Iedere donderdag 13.00-14.30 uur.

Bibliotheek Venray, Merseloseweg 59
telefoon 0478 58 19 70
www.biblionu.nl/collectie/taalpunt/taalcafe

 

Dansend in Balans

Voor mensen met onder andere Parkinson, MS, Reuma, niet aangeboren hersenletsel en voor wie graag wil bewegen. Gebouw Jerusalem; Heuvelstraat 4

www.dansendinbalans.nl

 

Match voor vrijwilligers

Match is in de gemeente Venray hét loket voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Elke maandagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur is er óók een spreekuur in de bibliotheek Venray. Match faciliteert bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk en verbind hierbij organisaties en vrijwillgers aan elkaar. Dit wordt gedaan door het voeren van intakegesprekken en maatwerktrajecten.

De vacaturebank www.vacaturebankmatch.nl helpt daarbij.

Vrijwilligers kunnen zich verder ontwikkelen met de cursussen en workshops die Match organiseert. Een groot deel van deze cursussen en workshops zijn gratis.  

De organisatie is gevestigd op de Dr. Poelsstraat 6
www.matchvoorvrijwilligers.nl

 

Medipoint , groene kruis winkel

Bij Medipoint kunt u zorg en welzijns producten en hulpmiddelen lenenhuren of kopen.

In onze winkels voorzien we u graag van persoonlijk advies, of bekijk het assortiment in onze webshop.

Schoolstraat 7
www.medipoint.nl

 

Meer organisaties vindt u op de algemene hulpwijzer.