Woonvormen voor ouderen

Is het niet meer mogelijk om zelfstandig te wonen?

Neem contact op met uw huisarts, de wijkverpleegkundige of de maatschappelijk werker van Synthese. Zij kunnen u doorverwijzen naar passende hulp.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bel met het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Zij helpen u verder.

De Zorggroep heeft verschillende locaties waar u kunt wonen als u zorg nodig heeft. U kunt ook terecht bij Zorghuis Smakt. 't Zorghuus heeft woongroepen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor mensen met dementie.

Toon op kaart (1)
x

Synthese - maatschappelijk werk

Leunseweg
51
5802 CG
Venray

Wijkverpleegkundige Veltum, Vredepeel, Merselo en Ysselsteyn

Wijkverpleegkundigen Kerkdorpen

Toon op kaart (1)
x

‘t Zorghuus

Lovinckplein
7
5813 CC
Ysselsteyn

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor een verzorgingshuis?

Vraag familie, vrienden of kennissen om hulp. Of aan de thuiszorg of zorgverlener die bij u thuis komt. Komt u er niet uit? Bel of mail met MEE. Zij helpen u verder.