Advies en financiën Ysselsteyn

KBO Ysselsteyn

KBO staat voor ontmoeting en omzien naar elkaar.  Bij de KBO kunt u terecht voor allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.  KBO Ysselsteyn organiseert regelmatig gezamenlijke activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar. Deze activiteiten staan in het Ysselsteyns Nieuwsblad.

Contactpersoon: mevrouw I. van Vegchel-Flinsenberg, telefoon 0478 54 17 86

Dorpsondersteuner Ysselsteyn

De dorpsondersteuner is de persoon die mensen vooruit helpt die met een vraag zitten. Het maakt niet uit of je jong of oud bent. De vraag kan gaan over iets waar je even geen oplossing voor hebt of misschien heb je een steuntje in de rug nodig.Het kan gaan over zorg en ondersteuning, eenzaamheid, jeugd en gezin, meedoen en vrijwilliger, taal en leren integratie, gezondheid en mantelzorg of mobiliteit. Geen vraag is te gek! De dorpsondersteuner zal samen met de vraagsteller op zoek gaan naar mogelijkheden en/of oplossingen. Hierbij wordt eerst gekeken in eigen kring en het bestaande netwerk. Mocht professionele hulp nodig zijn, helpt de dorpsondersteuner de juiste richting te kiezen. Vanuit vragen kunnen nieuwe initiatieven ontstaan. De inzet van de dorpsondersteuner is geheel gratis, waardoor het een laagdrempelige manier van ondersteuning is.

Dorpsraad Ysselsteyn en dorpsblad Ysselsteyns Nieuwsblad

De Dorpsraad heeft het doel om het algemeen belang te behartigen en zich in te zetten voor de leefbaarheid in Ysselsteyn. Het is bovendien het overlegorgaan voor het contact tussen de bewoners van Ysselsteyn en de gemeente Venray.

Op de website van de dorpsraad staat informatie over Ysselsteyn. Er is ook een agenda van alle activiteiten van de verschillende verenigingen en organisaties in het dorp.

'Het Ysselsteyns Nieuwsblad' is het dorpsblad van Ysselsteyn. Hierin staan ook actuele activiteiten van alle verenigingen in Ysselsteyn. Contactgegevens van het nieuwsblad staan ook op ondergenoemde site.

www.ysselsteyn.com

Spreekuren 'Hulp bij financiën'

Goed omgaan met financiën is niet altijd makkelijk. De zorgverzekering, de hypotheek of huur of het telefoonabonnement zijn allemaal uitgaven die in balans moeten blijven met uw inkomen. De spreekuren zijn voor alle inwoners van de gemeente Venray met een vraag over financiën. Kijk voor de mogelijkheden op de website van de gemeente Venray.