Als zelfstandig wonen niet gaat

Dan is beschermd wonen inclusief begeleiding misschien een oplossing voor u. Bel met het Zorg en Veiligheidshuis.

Of neem contact op met 't Zorghuus. 't Zorghuus heeft woongroepen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor mensen met dementie.

Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord

Bezoekadres
Hanzeplaats 1
5912 AC Venlo

Postadres

Postbus 3434
5902 RK Venlo

Telefoonnummer
14077

‘t Zorghuus

Bezoekadres
Lovinckplein 7
5813 CC Ysselsteyn

E-mailadres
info@zorghuus.nl

Telefoonnummer
0478 72 96 00


Vraag of u bij familie of vrienden kunt wonen. Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Misschien heeft u recht op beschermd wonen. Dit is een veilige woonomgeving voor mensen met psychische problemen die dag en nacht bescherming of begeleiding nodig hebben. U heeft een eigen kamer en woont samen met meer mensen in één huis. U krijgt begeleiding van een verpleegkundige. De verpleegkundige helpt u met de dagelijkse dingen.

Bel met het Zorg en Veiligheidshuis voor meer informatie.

Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord

Bezoekadres
Hanzeplaats 1
5912 AC Venlo

Postadres

Postbus 3434
5902 RK Venlo

Telefoonnummer
14077


Waar u kunt wonen, hangt af van uw situatie. Om dat te beoordelen kunt u een aanvraag doen bij het CIZ voor een indicatie. Kijk voor meer informatie op de website van het CIZ.

 • Als u veel zorg nodig heeft en een indicatie van het CIZ krijgt, kunt u wonen in een verpleeghuis. Hier kunt u wonen als u door een ernstige ziekte of zware beperking veel zorg nodig heeft.
 • Krijgt u geen indicatie van het CIZ voor opname in een verpleeghuis? Neem dan contact op met de gemeente.

De Zorggroep heeft verschillende locaties waar u kunt wonen als u zorg nodig heeft. 't Zorghuus heeft woongroepen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor mensen met dementie.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - Indicatie aanvragen

CIZ

Website
www.ciz.nl

Telefoonnummer
088 789 10 00

De Zorggroep - locaties

Telefoonnummer
088 610 88 61

‘t Zorghuus

Bezoekadres
Lovinckplein 7
5813 CC Ysselsteyn

E-mailadres
info@zorghuus.nl

Telefoonnummer
0478 72 96 00


Vraag een urgentieverklaring aan bij de woningcorporatie.

Wonen Limburg

Bezoekadres
Gouden Leeuwplein 2
5803 MZ Venray

Postadres

Postbus 1254
6040 KG Roermond

E-mailadres
post@wonenlimburg.nl

Telefoonnummer
088 385 08 00


Bel met het Zorg en Veiligheidshuis.

Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord

Bezoekadres
Hanzeplaats 1
5912 AC Venlo

Postadres

Postbus 3434
5902 RK Venlo

Telefoonnummer
14077


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

MEE helpt alle inwoners van Venray met het vinden van zorg en ondersteuning. Kijk op hun website voor meer informatie. Of vraag ernaar bij het wijkteam. Een ouderenadviseur kan ook uw cliëntondersteuner zijn. Een ouderenadviseur vindt u bij de Centrale van Ouderenverenigingen.

MEE De Meent Groep

MEE helpt alle inwoners van Venray met het vinden van zorg en ondersteuning. MEE denkt altijd vanuit uw belang en is onafhankelijk van zorgaanbieders.

U kunt bij MEE terecht voor vragen en problemen op het gebied van:

 • opvoeding en ontwikkelig
 • leren
 • werken
 • samenleven
 • wonen
 • geldzaken
 • regelgeving

Wijkteam Landweert

Wijkteam Veltum

Wijkteam Brukske

Wijkteam Venray

Centrale van Ouderenverenigingen - ouderenadviseurs

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630

Regelhulp - cliëntondersteuning

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning