Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap, ziekte, gedragsproblemen of omdat de school ver weg is.

De gemeente regelt leerlingenvervoer en biedt vergoedingen. Bijvoorbeeld voor:

  • een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • (aangepast) vervoer met bus of taxi

Misschien moet u een eigen bijdrage betalen.

Kijk op de website Leerlingenvervoer van de gemeente voor meer informatie.

Gemeente Venray - leerlingenvervoer

Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.

Postadres
Postbus 500
5800 AM Venray
Website
www.venray.nl/leerlingenvervoer
E-mailadres
leerlingenvervoer@venray.nl
Telefoonnummer
0478 52 33 33

De gemeente stelt u een aantal vragen om te kijken of u een aanvraag kunt doen. Daarna ontvangt u het aanvraagformulier. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

U doet voor elk schooljaar een nieuwe aanvraag.

Gemeente Venray - leerlingenvervoer

Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.

Postadres
Postbus 500
5800 AM Venray
Website
www.venray.nl/leerlingenvervoer
E-mailadres
leerlingenvervoer@venray.nl
Telefoonnummer
0478 52 33 33

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555