Dagbesteding

Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

MEE helpt alle inwoners van Venray met het vinden van zorg en ondersteuning. Kijk op hun website voor meer informatie. Of vraag ernaar bij het wijkteam. Een ouderenadviseur kan ook uw cliëntondersteuner zijn. Een ouderenadviseur vindt u bij de Centrale van Ouderenverenigingen.

MEE De Meent Groep

MEE helpt alle inwoners van Venray met het vinden van zorg en ondersteuning. MEE denkt altijd vanuit uw belang en is onafhankelijk van zorgaanbieders.

U kunt bij MEE terecht voor vragen en problemen op het gebied van:

 • opvoeding en ontwikkelig
 • leren
 • werken
 • samenleven
 • wonen
 • geldzaken
 • regelgeving

Website
www.meedemeentgroep.nl/mee-in-uw-gemeente/venray
E-mailadres
mee@meedemeentgroep.nl
Telefoonnummer
077 396 15 15 / 088 465 35 55

Wijkteam Landweert

Website
www.wijkteamvenray.nl/landweert
E-mailadres
landweert@wijkteamvenray.nl

Wijkteam Veltum

Website
www.wijkteamvenray.nl/veltum
E-mailadres
veltum@wijkteamvenray.nl

Wijkteam Brukske

Website
www.wijkteamvenray.nl/brukske
E-mailadres
brukske@wijkteamvenray.nl

Wijkteam Venray

Website
www.wijkteamvenray.nl

Centrale van Ouderenverenigingen - ouderenadviseurs

Website
www.cvo-venray.nl/ouderenadviseurs

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl
E-mailadres
info@bmzm.nl
Telefoonnummer
085 21 00 630

Regelhulp - cliëntondersteuning

Website
www.regelhulp.nl/clientondersteuning

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning

Website
www.nationaleombudsman.nl | Cliëntondersteuning

Dagbesteding voor ouderen vindt u vaak bij zorginstellingen zoals verzorgingshuizen. Of in het wijkcentrum.

Kijk op de website Wijkactiviteiten Venray wat er te doen is. Dagbesteding voor zelfstanding wonende ouderen vindt u bij Aan de singel. Ook Samen in Leunen organiseert dagactiviteiten voor ouderen. Op de website vindt u meer informatie.

Misschien wilt u met een fietsmaatje op een duofiets. De duofiets is bedoeld voor mensen die niet meer alleen kunnen fietsen. Met een fietsmaatje op de duofiets is dat wel mogelijk.
U leent een duofiets bij:

 • Duo-fiets en rolstoelfiets: Garage Rooyhof, Julianasingel 67
 • Duo-fiets Veltum, De Mulder, Veltumse Kleffen 68
 • Duo-fiets Venray Centrum, Ambachtskwartier, St. Jozefweg 50

Voor de duo-fiets Merselo loopt een inzamelingsactie.

Of neem contact op met het Schakelplein van de gemeente. Daar helpen ze u verder.

Gemeente Venray - Schakelplein

Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.

Website
www.venray.nl
E-mailadres
schakelplein@venray.nl
Telefoonnummer
0478 52 33 33

Wijkactiviteiten Venray

Website
wijkactiviteitenvenray.nl
E-mailadres
info@wijkactiviteitenvenray.nl

Proteion - dagbesteding bij Aan de Singel

Dagbestedingsactiviteiten voor zelfstandig wonende ouderen.

Bezoekadres
Westsingel 5a
5801 TT Venray
Website
www.proteion.nl/zorgvragers/ondersteuning/dagbesteding/venray-aan-de-singel/
E-mailadres
info@proteion.nl
Telefoonnummer
06 52 66 93 81

Samen in Leunen

Website
www.sameninleunen.nl

Duo-fietsen Venray (Zorggroep)

Te gebruiken door bewoners of mensen die zorg krijgen van de Zorggroep. Informatie over het gebruik bij Heidi van de Winkel van De Zorggroep.

Bekijk het filmpje op YouTube voor meer informatie over het gebruik van de duofiets.

Website
www.dezorggroep.nl
E-mailadres
klantenservice@dezorggroep.nl
Telefoonnummer
088 61 088 61 (Heidi van de Winkel)

Duo-fiets Ysselsteyn

Voor bewoners van het Zorghuus en andere mensen uit Ysselsteyn die niet meer zelfstandig kunnen fietsen.

 

Bezoekadres
Lovinckplein 7
5813 CC Ysselsteyn
E-mailadres
info@zorghuus.nl
Telefoonnummer
0478 72 96 00

Duo-fiets Oirlo-Castenray

Voor inwoners van Oirlo-Castenray.

Wilt u vrijwilliger worden of gebruikmaken van de fiets? Stuur dan een mail naar albertinesteeghs@dorpsraadoirlo.nl of voorzitter@dorpsraadcastenray.nl

E-mailadres
albertinesteeghs@dorpsraadoirlo.nl

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555

Mensen met een beperking kunnen terecht bij een activiteitencentrum of zorgboerderij. Op de website Zorgboeren vindt u zorgboerderijen in uw buurt.

Kijk op de website van Ik Begin. Ik Begin is gericht op het herstel van mensen met een GGZ-achtergrond. Tijdens de inloop bij De Reden Venray ontmoet u andere mensen. Of bezoek het Alzheimer café.

Misschien wilt u met een fietsmaatje op een duofiets. De duofiets is bedoeld voor mensen die niet meer alleen kunnen fietsen. Met een fietsmaatje op de duofiets is dat wel mogelijk.
U leent een duofiets bij:

 • Duo-fiets en rolstoelfiets: Garage Rooyhof, Julianasingel 67
 • Duo-fiets Veltum, De Mulder, Veltumse Kleffen 68
 • Duo-fiets Venray Centrum, Ambachtskwartier, St. Jozefweg 50

Voor de duo-fiets Merselo loopt een inzamelingsactie.

Of neem contact op met MEE. Zij helpen u verder.

MEE De Meent Groep

MEE helpt alle inwoners van Venray met het vinden van zorg en ondersteuning. MEE denkt altijd vanuit uw belang en is onafhankelijk van zorgaanbieders.

U kunt bij MEE terecht voor vragen en problemen op het gebied van:

 • opvoeding en ontwikkelig
 • leren
 • werken
 • samenleven
 • wonen
 • geldzaken
 • regelgeving

Website
www.meedemeentgroep.nl/mee-in-uw-gemeente/venray
E-mailadres
mee@meedemeentgroep.nl
Telefoonnummer
077 396 15 15 / 088 465 35 55

De Reden Venray

Bezoekadres
Langstraat 16
5801 AD Venray
Website
www.dereden.nl
E-mailadres
info@dereden.nl
Telefoonnummer
0478 51 46 54

Alzheimer Café Venray

Het Alzheimer Café Venray is elke tweede maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur.

Contactpersoon van Alzheimer Café Venray is Joke Halmans.

Bezoekadres
Kennedyplein 1
5801 VH Venray
Postadres
Matterhornlaan 13
Website
www.alzheimer-nederland.nl/venray
E-mailadres
joke.halmans@gmail.com
Telefoonnummer
06 53 73 05 15

Stichting "Ik Begin"

Openingstijden: dinsdag, donderdag en vijdag 9.30 - 15.30 uur

Stichting 'Ik Begin' is opgericht op basis van persoonlijk herstel voor mensen met en zonder ggz achtergrond.
Het is een inloopvoorziening dat functioneert als laagdrempelig trefpunt en fysieke sociale kaart waar geen indicatie van toepassing is.
Het is opgericht door mensen die ervaring hebben met persoonlijke problematiek.

Bezoekadres
Julianasingel 67
5802 AT Venray
Website
www.ikbeginvenray.nl
E-mailadres
wijzijn@ikbeginvenray.nl
Telefoonnummer
06 84 09 13 49

Duo-fietsen Venray (Zorggroep)

Te gebruiken door bewoners of mensen die zorg krijgen van de Zorggroep. Informatie over het gebruik bij Heidi van de Winkel van De Zorggroep.

Bekijk het filmpje op YouTube voor meer informatie over het gebruik van de duofiets.

Website
www.dezorggroep.nl
E-mailadres
klantenservice@dezorggroep.nl
Telefoonnummer
088 61 088 61 (Heidi van de Winkel)

Duo-fiets Ysselsteyn

Voor bewoners van het Zorghuus en andere mensen uit Ysselsteyn die niet meer zelfstandig kunnen fietsen.

 

Bezoekadres
Lovinckplein 7
5813 CC Ysselsteyn
E-mailadres
info@zorghuus.nl
Telefoonnummer
0478 72 96 00

Duo-fiets Oirlo-Castenray

Voor inwoners van Oirlo-Castenray.

Wilt u vrijwilliger worden of gebruikmaken van de fiets? Stuur dan een mail naar albertinesteeghs@dorpsraadoirlo.nl of voorzitter@dorpsraadcastenray.nl

E-mailadres
albertinesteeghs@dorpsraadoirlo.nl

Zorgboeren

Website
www.zorgboeren.nl