Problemen op school

Zit uw kind op de basisschool? Neem contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider (IB'er). Zij helpen uw kind en u verder. Elke basisschool heeft ook een gezinscoach.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Neem contact op met de mentor van uw kind. Daar kunt u terecht met uw vragen. Heeft uw kind begeleiding nodig bij het huiswerk maken? Of heeft het last van faalangst? Ga naar de mentor. Hij of zij zorgt ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt.

Voor hulp bij het huiswerk maken kunt u ook contact opnemen met het Bijleshuis, het Raayland College, VKPS Studiebegeleiding of Coach4you Venray.
Op de website Leren is een makkie vinden kinderen tips en trucs die helpen bij het leren.

Jongeren kunnen langsgaan bij het Jongeren Service Punt (JSP). Daar kunnen ze terecht met vragen over een opleiding, stage of werk. Het JSP heeft spreekuren binnen het Raayland College en Gilde Educatie. Een afspraak maken is niet nodig en het is gratis.

Coach4you Venray

Bezoekadres
Kunstcentrum Jerusalem, Heuvelstraat 4
5801 ML Venray

Postadres
Vossenstaart 11

Telefoonnummer
06 10 29 22 05

Gezinscoach Venray

Bezoekadres
Leunseweg 51
5802 CG Venray

Telefoonnummer
0478 51 73 10

Gilde Educatie

Postadres
Postbus 1077
6040 KB Roermond

Telefoonnummer
088 468 24 58

Raayland College

Bezoekadres
Leunseweg 6
5802 CH Venray

Website
www.raayland.nl

E-mailadres
post@raayland.nl

Telefoonnummer
0478 55 11 55

Raayland College - Huiswerkbegeleiding

VKPS Studiebegeleiding & Personal Support

Bezoekadres
Julianasingel 12
5802 AV Venray

E-mailadres
info@vkpsmail.nl

Telefoonnummer
0485 52 00 54

Leren is een makkie


Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

  • vaak heel druk zijn
  • slecht luisteren
  • vaak boos zijn
  • heel verlegen zijn
  • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Vraag advies aan de school van uw kind. Bijvoorbeeld aan de interne begeleider of aan de zorgcoördinator. U kunt ook terecht bij Gezinscoach Venray. Of neem contact op met een jeugdconsulent. Bel hiervoor met het Schakelplein van de gemeente.

Bij het JongerenServicePunt kunnen jongeren, hun ouders en leraren terecht met vragen.

Kijk voor meer informatie over opvoeden op Opvoeden.nl.

Gezinscoach Venray

Bezoekadres
Leunseweg 51
5802 CG Venray

Telefoonnummer
0478 51 73 10

JongerenServicePunt

Raayland College:
Dinsdag en donderdag van 12:30-13:45 uur in de hal van gebouw A.

ROC Gilde:
Maandag en woensdag van 11:00-13:30 uur in ruimte 1.01.

Contactpersonen: Rian Alders & Victorien Saamena

E-mailadres
jsp@venray.nl

Telefoonnummer
06 12 13 43 73

Schakelplein - jeugdconsulent

Bezoekadres
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray

Postadres
Postbus 500
5800 AM Venray

Telefoonnummer
0478 52 33 33 (keuze 1)

Opvoeden.nl

Website
www.opvoeden.nl


Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen.

Iedere school heeft een vaste leerplichtambtenaar als contactpersoon. U kunt via de intern begeleider van uw school contact opnemen met de leerplichtambtenaar. U kunt ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Venray.

Schakelplein - leerplichtambtenaar

Telefoonnummer
0478 52 33 33 (keuze 1)

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen


Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Op de website Opvoeden.nl staat veel informatie.

Vaak gebeurt het pesten via internet. Bijvoorbeeld door te schelden op sociale media. Of door het verspreiden van een naaktfoto. Dat noemen we cyberpesten. Kijk wat er tegen cyberpesten te doen is op de websites Mediawijsheid.nl, Veilig Internetten en Mediaopvoeding. Kijk op de websites Meldknop.nl en Help wanted voor advies en hulp.

Gaat uw kind na de zomervakantie naar de middelbare school? En werd het op de basisschool gepest? Geef uw kind dan op voor de cursus Plezier op school. Kijk op de website van Vincent van Gogh voor meer informatie.

Wil uw kind met iemand praten? Dat kan via Pestweb of de Kindertelefoon.

Vincent van Gogh - cursussen

Help wanted

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Telefoonnummer
0800 04 32

Mediawijsheid.nl

Meldknop

Website
www.meldknop.nl

Nederlands Jeugdinstituut NJI - mediaopvoeding

Opvoeden.nl

Website
www.opvoeden.nl

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl

Telefoonnummer
0800 282 82 80

Veilig internetten


Ook pesters hebben hulp nodig om te stoppen met pesten. Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Kijk op de websites Pestweb en Opvoeden.nl voor informatie en advies.

Opvoeden.nl - mijn kind pest andere kinderen

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl

Telefoonnummer
0800 282 82 80


Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

  • Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
  • Neem contact op met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
  • Neem contact op met het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
  • Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Schakelplein - leerplichtambtenaar

Telefoonnummer
0478 52 33 33 (keuze 1)

Onderwijsconsulenten