Inburgering

Tijjdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

 • welke lessen u gaat volgen
 • welke hulp u kunt krijgen
 • hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren.

Lees meer over inburgeren op de websites Inburgeren en Rijksoverheid - inburgeren.

Kijk voor informatie over het leren van Nederlands op de website Het begint met taal.

Bij Gilde Educatie kunt u een cursus Nederlands of een inburgeringscursus volgen. Ook bij Kusters Scholing & Training en Werkvloer Inburgering kunt u een inburgeringscursus volgen.

Meer informatie vindt u op de site van de gemeente.

Gemeente Venray - inburgeren

Gilde Educatie NT2

Postadres
Postbus 1077
6040 KB Roermond

Telefoonnummer
088 468 24 58

Kusters Scholing & Training

Bezoekadres
De Clockert, ruimte 52, Bergweg 4
5801 EG Venray

Telefoonnummer
0478 53 21 32

Werkvloer Inburgering

Bezoekadres
Pastoor Debijestraat 64
5963 AG Hegelsom

Telefoonnummer
0478 51 35 67

DUO - inburgeringsexamen

Het begint met taal

Inburgeren


In Venray zijn 3 scholen waar u een taalcursus kunt volgen. Kijk op de websites van Gilde Educatie, Kusters Scholing & Training of Werkvloer voor een taalcursus.

Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Oefen uw spelling op de website Beter Spellen. Of kijk op de website Taal voor het Leven en ga op zoek naar een taalvrijwilliger zodat u beter leert lezen en schrijven.

Bibliotheek Venray organiseert ook regelmatig cursussen en activiteiten, zoals het Taalcafé. In het Taalcafé kunt u op een leuke manier samen de Nederlandse taal oefenen. Neem contact op met de bibliotheek voor meer informatie.

Bij EVA Vrouwencentrum worden ook verschillende cursussen georganiseerd voor vrouwen om de Nederlandse taal te leren.

Bibliotheek Venray - Taalcafé

Bezoekadres
Merseloseweg 59
5801CC Venray

E-mailadres
venray@biblionu.nl

Telefoonnummer
0478 58 19 70

EVA Vrouwencentrum

Bezoekadres
Dr. Poelstraat 8
5802 AX Venray

Telefoonnummer
0478 51 00 35

Gilde Educatie NT2

Postadres
Postbus 1077
6040 KB Roermond

Telefoonnummer
088 468 24 58

Kusters Scholing & Training

Bezoekadres
De Clockert, ruimte 52, Bergweg 4
5801 EG Venray

Telefoonnummer
0478 53 21 32

Werkvloer Inburgering

Bezoekadres
Pastoor Debijestraat 64
5963 AG Hegelsom

Telefoonnummer
0478 51 35 67

Beter Spellen

Het begint met taal - Taalcoach

Taal voor het Leven

Telefoonnummer
0800 023 44 44


Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen


Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

 • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
 • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Cliëntondersteuning vindt u bij MEE, of bij een ouderenadviseur van de Centrale van Ouderenverenigingen.

Centrale van Ouderenverenigingen - ouderenadviseurs

MEE De Meent Groep

MEE helpt alle inwoners van Venray met het vinden van zorg en ondersteuning. MEE denkt altijd vanuit uw belang en is onafhankelijk van zorgaanbieders.

U kunt bij MEE terecht voor vragen en problemen op het gebied van:

 • opvoeding en ontwikkelig
 • leren
 • werken
 • samenleven
 • wonen
 • geldzaken
 • regelgeving

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555