Als zelfstandig wonen niet gaat

Dan is beschermd wonen inclusief begeleiding misschien een oplossing voor u. Bel met het Zorg en Veiligheidshuis.

Of neem contact op met 't Zorghuus. 't Zorghuus heeft woongroepen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor mensen met dementie.

‘t Zorghuus

Bezoekadres
Lovinckplein 7
5813 CC Ysselsteyn

Website
www.zorghuus.nl

E-mailadres
info@zorghuus.nl

Telefoonnummer
0478 72 96 00

Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord

Bezoekadres
Hanzeplaats 1
5912 AC Venlo

Postadres
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Telefoonnummer
14077


Vraag of u bij familie of vrienden kunt wonen. Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Misschien heeft u recht op beschermd wonen. Dit is een veilige woonomgeving voor mensen met psychische problemen die dag en nacht bescherming of begeleiding nodig hebben. U heeft een eigen kamer en woont samen met meer mensen in één huis. U krijgt begeleiding van een verpleegkundige. De verpleegkundige helpt u met de dagelijkse dingen.

Bel met het Zorg en Veiligheidshuis voor meer informatie.

Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord

Bezoekadres
Hanzeplaats 1
5912 AC Venlo

Postadres
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Telefoonnummer
14077


Waar u kunt wonen, hangt af van uw situatie. Om dat te beoordelen kunt u een aanvraag doen bij het CIZ voor een indicatie. Kijk voor meer informatie op de website van het CIZ.

 • Als u veel zorg nodig heeft en een indicatie van het CIZ krijgt, kunt u wonen in een verpleeghuis. Hier kunt u wonen als u door een ernstige ziekte of zware beperking veel zorg nodig heeft.
 • Krijgt u geen indicatie van het CIZ voor opname in een verpleeghuis? Neem dan contact op met de gemeente.

De Zorggroep heeft verschillende locaties waar u kunt wonen als u zorg nodig heeft. 't Zorghuus heeft woongroepen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor mensen met dementie.

‘t Zorghuus

Bezoekadres
Lovinckplein 7
5813 CC Ysselsteyn

Website
www.zorghuus.nl

E-mailadres
info@zorghuus.nl

Telefoonnummer
0478 72 96 00

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - Indicatie aanvragen

CIZ

Website
www.ciz.nl

Telefoonnummer
088 789 10 00

De Zorggroep - locaties

Telefoonnummer
088 610 88 61


Een mantelzorgwoning is extra woonruimte bij een gewoon huis. Die extra woonruimte is voor degene die zorg nodig heeft. De mantelzorger woont in het gewone huis. Het kan ook andersom. Dan woont de mantelzorger in de extra woonruimte. Het is mogelijk om een kant-en-klare mantelzorgwoning te laten plaatsen. U kunt ook een stuk aan de huidige woning bouwen. Of uw verbouwt uw garage. Kijk voor meer informatie op de websites van Mantelzorg.nl, Regelhulp en Kenniscentrum RIjkswaterstaat.

Wilt u een mantelzorgwoning bouwen? Dan moet u een principeverzoek indienen via de website van de gemeente. Ook heeft u een mantelzorgindicatie nodig. Een mantelzorgindicatie vraagt u bij het Schakelplein. U krijgt een mantelzorgindicatie als:

 • er al langere tijd, bijvoorbeeld langer dan 6 maanden, sprake is van steeds terugkomende niet-gebruikelijke zorg. Niet-gebruikelijke zorg is zorg die meer is dan af en toe een boodschap of een klusje doen voor iemand.
 • de zorg wordt geleverd door iemand uit uw sociale netwerk of een familielid. De persoon woont niet bij u in huis en hij of zij mag niet betaald worden door u.
 • u zonder deze zorg een beroep moet doen op professionele ondersteuning van bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie.

De mantelzorgwoning moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Informeer bij de gemeente naar de regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning.

Houdt de mantelzorg op? Dan mag de mantelzorgwoning niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer weghalen.

Gemeente Venray - principeverzoek

Gemeente Venray - Schakelplein

Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.

Website
www.venray.nl

Telefoonnummer
0478 52 33 33

Kenniscentrum Rijkswaterstaat - Mantelzorgwoningen

MantelzorgNL - mantelzorgwoning


Vraag een urgentieverklaring aan bij de woningcorporatie.

Wonen Limburg

Bezoekadres
Gouden Leeuwplein 2
5803 MZ Venray

Postadres
Postbus 1254
6040 KG Roermond

E-mailadres
post@wonenlimburg.nl

Telefoonnummer
088 385 08 00


Bel met het Zorg en Veiligheidshuis.

Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord

Bezoekadres
Hanzeplaats 1
5912 AC Venlo

Postadres
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Telefoonnummer
14077


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

MEE helpt alle inwoners van Venray met het vinden van zorg en ondersteuning. Kijk op hun website voor meer informatie. Of vraag ernaar bij het wijkteam. Een ouderenadviseur kan ook uw cliëntondersteuner zijn. Een ouderenadviseur vindt u bij de Centrale van Ouderenverenigingen.

Centrale van Ouderenverenigingen - ouderenadviseurs

MEE De Meent Groep

MEE helpt alle inwoners van Venray met het vinden van zorg en ondersteuning. MEE denkt altijd vanuit uw belang en is onafhankelijk van zorgaanbieders.

U kunt bij MEE terecht voor vragen en problemen op het gebied van:

 • opvoeding en ontwikkelig
 • leren
 • werken
 • samenleven
 • wonen
 • geldzaken
 • regelgeving

Wijkteam Brukske

Wijkteam Kerkdorpen

Wijkteam Landweert

Wijkteam Veltum

Wijkteam Venray

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning

Regelhulp - cliëntondersteuning